Sök

Testamente

Testamente.


Visste du att...

 

...rätten att skriva testamente är personlig. Testamentet kan inte upprättas genom ombud

 

...testamente skall upprättas efter särskilda formkrav, enligt lag, för att vara giltigt

 

...testamentet skall undertecknas av testator och två samtidigt närvarande vittnen, vilka skall vara över 15 år.

 

...vittnen får ej vara jäviga med testator eller testamentstagare

 

...testamentet kan alltid återkallas av testator.

 

...när du upprättar testamente skall du alltid anlita en mycket kunnig och erfaren person,

   för att få ett korrekt testamente och för att undvika arvstvister.

manganelo