Sök

MITT I LIVET

Äktenskapsförord.


Visste du att…

 

...med äktenskapsförord kan makar bestämma vad som skall vara enskild egendom
   och vad som skall vara giftorättsgods i äktenskapet.


...det bör skrivas innan äktenskapet och båda makarna skall underteckna äktenskapsförordet.


...det kan också skrivas under äktenskapet 

 

...äktenskapsförord skall registreras hos Skatteverket. 


...enskild egendom fördelas inte mellan makarna vid en bodelning.


...det som inte är enskild egendom kallas för giftorättsgods. 


...giftorättsgods skall delas mellan makarna enligt vissa regler.


Samboavtal.


Visste du att…

 

...par som är ogifta och bor i ett samboförhållande omfattas av sambolagen.

 
...bostad och bohag, inköpt för gemensamt bruk, kan delas 
enligt sambolagens regler, 
   när samboförhållandet upplöses

.

...bodelning skall ske, om någon av parterna kräver det, inom ett år, efter att samboförhållandet upphört.

 

...sambolagens regler kan avtalas bort, helt eller delvis, med ett samboavtal.


watchseriesfree