Sök

BOUPPTECKNING OCH ARV


Bouppteckning

Visste du att...

...bouppteckning skall, enligt lag, förrättas inom tre månader efter frånfället.

...anstånd kan medges för vissa skäl.

...den registrerade bouppteckningen skall visa vilka som är dödsbodelägare
   och är således legitimationshandling för dödsboet. Därför är det viktigt att den är korrekt utförd

...bouppteckningen ligger till grund för ett kommande arvskifte

...arvskatten är avskaffad från och med 2005-01-01


Dödsboanmälan

Visste du att...

...dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning.

...förutsättningen för att få göra denna är att tillgångarna
   inte överstiger begravningskostnaderna, gravstenskostnad och uppskattad bouppteckningskostnad.


Boutredning

Visste du att...

...du skall inte betala dödsboets kostnader och skulder, innan du vet vilken behållning det är i dödsboet.

...tiden efter bouppteckningen, då betalningar och eventuella försäljningar sker, kallas boutredning.

...boutredningen skall leda fram till ett arvskifte av behållningen.

mangakakalot